Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

Poštne Številke 2000 – 2394

Na tem spisku boste našli poštno številko Maribora, Ptuja, Ormoža, Slovenske Bistrice in ostalih velikih in malih mest z poštnega območja Maribora.

2000 Maribor
2001 Maribor – P.P.
2201 Zgornja Kungota
2204 Miklavž na Dravskem polju
2205 Starše
2206 Marjeta na Dravskem polju
2208 Pohorje
2211 Pesnica pri Mariboru
2212 Šentilj v Slovenskih goricah
2213 Zgornja Velka
2214 Sladki Vrh
2215 Ceršak
2221 Jarenina
2222 Jakobski Dol
2223 Jurovski Dol
2229 Malečnik
2230 Lenart v Slovenskih goricah
2231 Pernica
2232 Voličina
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah

2234 Benedikt
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
2236 Cerkvenjak
2241 Spodnji Duplek
2242 Zgornja Korena
2250 Ptuj
2252 Dornava
2253 Destrnik
2254 Trnovska vas
2255 Vitomarci
2256 Juršinc
2257 Polenšak
2258 Sveti Tomaž
2259 Ivanjkovci
2270 Ormož
2272 Gorišnica
2273 Podgorci
2274 Velika Nedelja
2275 Miklavž pri Ormožu
2276 Kog

2277 Središče ob Dravi
2281 Markovci
2282 Cirkulane
2283 Zavrč
2284 Videm pri Ptuju
2285 Zgornji Leskovec
2286 Podlehnik
2287 Žetale
2288 Hajdina
2289 Stoperce
2310 Slovenska Bistrica
2311 Hoče
2312 Orehova vas
2313 Fram
2314 Zgornja Polskava
2315 Šmartno na Pohorju
2316 Zgornja Ložnica
2317 Oplotnica
2318 Laporje
2319 Poljčane

2321 Makole
2322 Majšperk
2323 Ptujska Gora
2324 Lovrenc na Dravskem polju
2325 Kidričevo
2326 Cirkovce
2327 Rače
2331 Pragersko
2341 Limbuš
2342 Ruše
2343 Fala
2344 Lovrenc na Pohorju
2345 Bistrica ob Dravi
2351 Kamnica
2352 Selnica ob Dravi
2353 Sveti Duh na Ostrem Vrhu
2354 Bresternica
2360 Radlje ob Dravi
2361 Ožbalt
2362 Kapla

2363 Podvelka
2364 Ribnica na Pohorju
2365 Vuhred
2366 Muta
2367 Vuzenica
2370 Dravograd
2371 Trbonje
2372 Libeliče
2373 Šentjanž pri Dravogradu
2380 Slovenj Gradec
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
2382 Mislinja
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
2390 Ravne na Koroškem
2391 Prevalje
2392 Mežica
2393 Črna na Koroškem
2394 Kotlje

Ostale poštne številke:
1000 – 1434 | 3000 – 3342 | 4000 – 4294 | 5000 – 5297 | 6000 – 6333 | 8000 – 8362 | 9000 – 9265