Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

 • Poštne Številke 3000 – 3342

  Na tem spisku boste našli poštno številko Celja, Velenja, Vojnika, Rogaške Slatine in ostalih velikih in malih mest z poštnega območja Celja.

  3000 Celje
  3001 Celje – P.P.
  3201 Šmartno v Rožni dolini
  3202 Ljubečna
  3203 Nova Cerkev
  3205 Vitanje
  3206 Stranice
  3210 Slovenske Konjice
  3211 Škofja vas
  3212 Vojnik
  3213 Frankolovo
  3214 Zreče
  3215 Loče
  3220 Štore
  3221 Teharje
  3222 Dramlje
  3223 Loka pri Žusmu
  3224 Dobje pri Planini
  3225 Planina pri Sevnici
  3230 Šentjur

  3231 Grobelno
  3232 Ponikva
  3233 Kalobje
  3240 Šmarje pri Jelšah
  3241 Podplat
  3250 Rogaška Slatina
  3252 Rogatec
  3253 Pristava pri Mestinju
  3254 Podčetrtek
  3255 Buče
  3256 Bistrica ob Sotli
  3257 Podsreda
  3260 Kozje
  3261 Lesično
  3262 Prevorje
  3263 Gorica pri Slivnici
  3264 Sveti Štefan
  3270 Laško
  3271 Šentrupert
  3272 Rimske Toplice

  3273 Jurklošter
  3301 Petrovče
  3302 Griže
  3303 Gomilsko
  3304 Tabor
  3305 Vransko
  3310 Žalec
  3311 Šempeter v Savinjski dolini
  3312 Prebold
  3313 Polzela
  3314 Braslovče
  3320 Velenje
  3322 Velenje – P.P.
  3325 Šoštanj
  3326 Topolšica
  3327 Šmartno ob Paki
  3330 Mozirje
  3331 Nazarje
  3332 Rečica ob Savinji
  3333 Ljubno ob Savinji
  3334 Luče
  3335 Solčava
  3341 Šmartno ob Dreti
  3342 Gornji Grad

  Ostale poštne številke:
  1000 – 1434 | 2000 – 2394 | 4000 – 4294 | 5000 – 5297 | 6000 – 6333 | 8000 – 8362 | 9000 – 9265