Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

 • Poštne Številke 8000 – 8362

  Na tem spisku boste našli poštno številko Novega mesta, Sevnice, Koprivnice, Brusnice in ostalih velikih in malih mest z poštnega območja Novega mesta.

  8000 Novo mesto
  8001 Novo mesto – P.P.
  8210 Trebnje
  8211 Dobrnič
  8212 Velika Loka
  8213 Veliki Gaber
  8216 Mirna Peč
  8220 Šmarješke Toplice
  8222 Otočec
  8230 Mokronog
  8231 Trebelno
  8232 Šentrupert
  8233 Mirna
  8250 Brežice
  8251 Čatež ob Savi
  8253 Artiče
  8254 Globoko
  8255 Pišece
  8256 Sromlje
  8257 Dobova
  8258 Kapele
  8259 Bizeljsko
  8261 Jesenice na Dolenjskem

  8262 Krška vas
  8263 Cerklje ob Krki
  8270 Krško
  8272 Zdole
  8273 Leskovec pri Krškem
  8274 Raka
  8275 Škocjan
  8276 Bučka
  8280 Brestanica
  8281 Senovo
  8282 Koprivnica
  8283 Blanca
  8290 Sevnica
  8292 Zabukovje
  8293 Studenec
  8294 Boštanj
  8295 Tržišče
  8296 Krmelj
  8297 Šentjanž
  8310 Šentjernej
  8311 Kostanjevica na Krki
  8312 Podbočje
  8321 Brusnice

  8322 Stopiče
  8323 Uršna sela
  8330 Metlika
  8331 Suhor
  8332 Gradac
  8333 Semič
  8340 Črnomelj
  8341 Adlešiči
  8342 Stari trg ob Kolpi
  8343 Dragatuš
  8344 Vinica
  8350 Dolenjske Toplice
  8351 Straža
  8360 Žužemberk
  8361 Dvor
  8362 Hinje

  Ostale poštne številke:
  1000 – 1434 | 2000 – 2394 | 3000 – 3342 | 4000 – 4294 | 5000 – 5297 | 6000 – 6333 | 9000 – 9265