Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

Poštne Številke 8000 – 8362

Na tem spisku boste našli poštno številko Novega mesta, Sevnice, Koprivnice, Brusnice in ostalih velikih in malih mest z poštnega območja Novega mesta.

8000 Novo mesto
8001 Novo mesto – P.P.
8210 Trebnje
8211 Dobrnič
8212 Velika Loka
8213 Veliki Gaber
8216 Mirna Peč
8220 Šmarješke Toplice
8222 Otočec
8230 Mokronog
8231 Trebelno
8232 Šentrupert
8233 Mirna
8250 Brežice
8251 Čatež ob Savi
8253 Artiče
8254 Globoko
8255 Pišece
8256 Sromlje
8257 Dobova
8258 Kapele
8259 Bizeljsko
8261 Jesenice na Dolenjskem

8262 Krška vas
8263 Cerklje ob Krki
8270 Krško
8272 Zdole
8273 Leskovec pri Krškem
8274 Raka
8275 Škocjan
8276 Bučka
8280 Brestanica
8281 Senovo
8282 Koprivnica
8283 Blanca
8290 Sevnica
8292 Zabukovje
8293 Studenec
8294 Boštanj
8295 Tržišče
8296 Krmelj
8297 Šentjanž
8310 Šentjernej
8311 Kostanjevica na Krki
8312 Podbočje
8321 Brusnice

8322 Stopiče
8323 Uršna sela
8330 Metlika
8331 Suhor
8332 Gradac
8333 Semič
8340 Črnomelj
8341 Adlešiči
8342 Stari trg ob Kolpi
8343 Dragatuš
8344 Vinica
8350 Dolenjske Toplice
8351 Straža
8360 Žužemberk
8361 Dvor
8362 Hinje

Ostale poštne številke:
1000 – 1434 | 2000 – 2394 | 3000 – 3342 | 4000 – 4294 | 5000 – 5297 | 6000 – 6333 | 9000 – 9265