Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

Posebne Poštne Številke

Celje

3505 Merkur
3600 Pošta Slovenije, PE Celje

Koper

6503 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
6502 Banka Koper
6504 Intereuropa
6501 Luka Koper
6600 Pošta Slovenije, PE Koper

Kranj

4600 Pošta Slovenije, PE Kranj
4502 Sava

Ljubljana

1002 Pošta Slovenije, PE PLC
1517 Abanka Vipa
1505 Banka Slovenije
1533 BTC
1512 Cankarjeva založba
1524 Carinarnica Ljubljana
1523 Carinska uprava Republike Slovenije
1522 Chemo
1510 Dnevnik
1509 Delo
1538 DZS
1516 Elektro Ljubljana
1528 Emona
1540 EPPS – Elektronsko pismo Pošte Slovenije
1504 Gospodarska zbornica Slovenije
1521 Iskra Invest
1545 Kanal A
1542 KDD – Centralna klirinško depotna družba
1525 Klinični center Ljubljana
1544 Droga Kolinska
1514 Kompas
1526 Lek
1502 Ministrstvo za finance
1501 Ministrstvo za notranje zadeve
1535 Ministrstvo za promet
1536 Mladinska knjiga Založba
1537 Mobitel
1520 Nova Ljubljanska banka
1534 Okrajno sodišče v Ljubljani
1503 Okrožno sodišče v Ljubljani
1527 Petrol
1600 Pošta Slovenije, PE Ljubljana
1550 RTV Slovenija
1532 Salamonov oglasnik
1513 SKB banka
1511 Slovenijales
1506 Slovenske železnice
1519 SPL Ljubljana
1543 Športna loterija
1546 Telekom Slovenije
1547 Telekom Slovenije, PE Ljubljana
1518 ZPIZ, Zavod za pokoj. in inval. zav. Slov.
1507 ZZZS, Zavod za zdrav. zav. Slov.
1529 Žito

Maribor

2002 Pošta Slovenije, PE PLC Maribor
2504 Večer
2502 DURS, Davčni urad Maribor
2509 Elektro Maribor
2506 Henkel Slovenija
2505 Nova Kreditna banka Maribor
2503 Okrajno in okrožno sodišče v Mariboru
2500 Pošta Slovenije, uprava
2600 Pošta Slovenije, PE Maribor
2603 Pošta Slovenije, PE PLC Maribor, Centralno skladišče
2609 Pošta Slovenije, PE PLC Maribor, Paketni ekspedit
2610 Pošta Slovenije, Centralna RA pisarna
2501 Upravna enota Maribor
2507 Zavarovalnica Maribor

Murska Sobota

9501 Mura
9600 Pošta Slovenije, PE Murska Sobota

Naklo

4501 Merkur

Nova Gorica

5600 Pošta Slovenije, PE Nova Gorica

Novo mesto

8501 Krka
8600 Pošta Slovenije, PE Novo mesto

Radenci

9502 Radenska d.d.

Velenje

3503 Gorenje
3504 ERA