Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

 • Posebne Poštne Številke

  Celje

  3505 Merkur
  3600 Pošta Slovenije, PE Celje

  Koper

  6503 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
  6502 Banka Koper
  6504 Intereuropa
  6501 Luka Koper
  6600 Pošta Slovenije, PE Koper

  Kranj

  4600 Pošta Slovenije, PE Kranj
  4502 Sava

  Ljubljana

  1002 Pošta Slovenije, PE PLC
  1517 Abanka Vipa
  1505 Banka Slovenije
  1533 BTC
  1512 Cankarjeva založba
  1524 Carinarnica Ljubljana
  1523 Carinska uprava Republike Slovenije
  1522 Chemo
  1510 Dnevnik
  1509 Delo
  1538 DZS
  1516 Elektro Ljubljana
  1528 Emona
  1540 EPPS – Elektronsko pismo Pošte Slovenije
  1504 Gospodarska zbornica Slovenije
  1521 Iskra Invest
  1545 Kanal A
  1542 KDD – Centralna klirinško depotna družba
  1525 Klinični center Ljubljana
  1544 Droga Kolinska
  1514 Kompas
  1526 Lek
  1502 Ministrstvo za finance
  1501 Ministrstvo za notranje zadeve
  1535 Ministrstvo za promet
  1536 Mladinska knjiga Založba
  1537 Mobitel
  1520 Nova Ljubljanska banka
  1534 Okrajno sodišče v Ljubljani
  1503 Okrožno sodišče v Ljubljani
  1527 Petrol
  1600 Pošta Slovenije, PE Ljubljana
  1550 RTV Slovenija
  1532 Salamonov oglasnik
  1513 SKB banka
  1511 Slovenijales
  1506 Slovenske železnice
  1519 SPL Ljubljana
  1543 Športna loterija
  1546 Telekom Slovenije
  1547 Telekom Slovenije, PE Ljubljana
  1518 ZPIZ, Zavod za pokoj. in inval. zav. Slov.
  1507 ZZZS, Zavod za zdrav. zav. Slov.
  1529 Žito

  Maribor

  2002 Pošta Slovenije, PE PLC Maribor
  2504 Večer
  2502 DURS, Davčni urad Maribor
  2509 Elektro Maribor
  2506 Henkel Slovenija
  2505 Nova Kreditna banka Maribor
  2503 Okrajno in okrožno sodišče v Mariboru
  2500 Pošta Slovenije, uprava
  2600 Pošta Slovenije, PE Maribor
  2603 Pošta Slovenije, PE PLC Maribor, Centralno skladišče
  2609 Pošta Slovenije, PE PLC Maribor, Paketni ekspedit
  2610 Pošta Slovenije, Centralna RA pisarna
  2501 Upravna enota Maribor
  2507 Zavarovalnica Maribor

  Murska Sobota

  9501 Mura
  9600 Pošta Slovenije, PE Murska Sobota

  Naklo

  4501 Merkur

  Nova Gorica

  5600 Pošta Slovenije, PE Nova Gorica

  Novo mesto

  8501 Krka
  8600 Pošta Slovenije, PE Novo mesto

  Radenci

  9502 Radenska d.d.

  Velenje

  3503 Gorenje
  3504 ERA